Podiatrický sceening

Provede se také vyšetření chodidel pomocí optické podografie-pomocí přístroje PODOSKOPU získáme velmi dobrý obraz o stavu chodidel.Snímky se archivují a po roce je možno provést kontrolní vyšetření stavu chodidel.Výsledky podiatrického screeningu jsou konzultovány s klientem,je doporučeno možné řešení potíží (včetně potíží na kůži a nehtech,které se řeší pedikérským ošetřením přístrojem).

Vyšetření nohou je vhodné pro dospělé každého věku i pro děti.

Dětská noha se vyvíjí velmi dynamicky,je důležité zjistit zda je to vývoj správný,případně včas odhalit odchylky od správného vývoje nožky vedoucímu k deformacím.Je dobré začít s kontrolou co nejdříve,pasivní cvičení lze provádět od kojeneckého věku.Po třetím roce věku, již lze s dítětem intenzivně pracovat formou hry,která slouží ke správnému vývoji nožky.