Podiatrický screening

23.01.2013 09:57

Podiatrický screening

Vyšetření nohou-podiatrický sceening provádí školená zdravotní sestra.Je to základní vyšetření nohou u lehčích vad a potíží.Posuzuje se stav klenby nožní,typ nohy,stabilita chodidel a kotníků,jednoduchými funkčními zkouškami se hodnotí stav nohou při zátěži,posuzuje se stav vazivového aparátu nohy,přizpůsobení se prstců zátěži a další poznatky(včetně dynamiky nohou)důležité pro stanovení příčin a potíží nohou (pohybového aparátu).

Provede se také vyšetření chodidel pomocí optické podografie-pomocí přístroje PODOSKOPU získáme velmi dobrý obraz o stavu chodidel.Snímky se archivují a po roce je možno provést kontrolní vyšetření stavu chodidel.Výsledky podiatrického screeningu jsou konzultovány s klientem,je doporučeno možné řešení potíží (včetně potíží na kůži a nehtech,které se řeší pedikérským ošetřením přístrojem).

Vyšetření nohou je vhodné pro dospělé každého věku i pro děti.

Dětská noha se vyvíjí velmi dynamicky,je důležité zjistit zda je to vývoj správný,případně včas odhalit odchylky od správného vývoje nožky vedoucímu k deformacím.Je dobré začít s kontrolou co nejdříve,pasivní cvičení lze provádět od kojeneckého věku.Po třetím roce věku, již lze s dítětem intenzivně pracovat formou hry,která slouží ke správnému vývoji nožky.